StailamosRekisteriseloste

Stailamos Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterin nimi: Stailamos Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä: Stailamos Oy, 2249244-8, Kiilankatu 2 LH1, 90120 Oulu

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Stailamos Oy:n :n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, ja asiakasviestintään.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää maksimissaan seuraavat tiedot asiakkaista:

  • Yhteystiedot (nimi, yhteystiedot (osoite) yhteydenottoa varten)
  • Tunnistustiedot (salasana/käyttäjätunnus)
  • Asiakkaan syntymäaika
  • Asiakkaan ostohistoria

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä ovat verkkopalvelun asiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä asiakkaalta kerättävät tiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille. Mikäli asiakkaiden tietojen luovuttaminen Stailamos Oy:n ulkopuolelle tulee ajankohtaiseksi, asiakkailta pyydetään etukäteen asianmukainen suostumus.

Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Stailamos Oy tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja muin teknisin toimenpitein kuten kryptauksin huomioiden toimenpiteiden aiheuttamat kustannukset.

Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.


Kiilankatu 2 A LH 1, 90120 Oulu
0600 303 006 (2,95€/min + ppm)
info@stailamos.fi
Y-tunnus: 2249244-8